Copy widget
Widget
Widget
Thumb_widget
Copy code
Code copied

Bogowie zapomnienia

Artist: ARKONA

€10.00

Buy now
Released by Hellfire Rec.

Reedition of legendary demo 1994.

1.Nieporozumienie w bezsensie istnienia

2.Gwałt własnego pożądania

3.Przyszły zdrajca chrześcijańskiej masy

4.Szaleńcza pogoń za bezwstydną rozkoszą

5.Kres ludzkiej doskonałości

6.Najprostrza martwica zgubnej niemocy